top of page

Neljäs vuosikurssi

Nelosvuonna astumme kliinisen eläinlääketieteen maailmaan ja pääsemme hiomaan käytännön taitojamme. Tähän kuuluu muun muassa yöpäivystykset, kirurgian practical work -tunnit ja kliinisen diagnostiikan kurssit.

Yöpäivystykset, “öövalved”, alkavat heti syksyn alussa ja koostuvat kolmesta yöstä per lukukausi. Nämä tehdään koulun pieneläinklinikalla yhdessä klinikan henkilökunnan kanssa. Yöpäivystysten tarkoitus on totuttaa opiskelijoita päivystyksen arkeen ja ensiapuhoitoon klinikoilla. Tämä tehdään koulun ohella, eli päivystyksessä ollaan, vaikka seuraavana päivänä olisi tentti.

Kirurgiassa pääsemme tutustumaan välineisiin ja eri kirurgian tekniikoihin sekä harjoittelemaan oikeita operaatioita, niin eläviin potilaisiin kuin simulaattoreihinkin, teoriaa unohtamatta.

Kliinisen diagnostiikan kursseilla käymme läpi eri eläinlajit omilla kursseilla, käyden läpi eri sairauksia ja niiden diagnosointia sekä diagnostista kuvantamista ja eläinten turvallista käsittelyä.

Muiden täsmäkurssien lisäksi parivuotiset patologisen anatomian raadonavaukset loppuvat. Täsmäkursseihin kuuluu muun muassa oftalmologia, neurologia ja sisätaudit.

Gynekologiassa pääsemme tekemään tiineystutkimuksia ja opiskelemaan eri eläinlajien obstetriikkaa ja eri metodeja aihealueeseen liittyen, kuten fetotomian harjoittelua vasikalla.  

Mielenkiintoisilla aiheilla luodaan uutta opiskeluintoa loppuihin opiskeluihin. Neljäs vuosi on jotain, mitä odottaa.

 

Mari ja Janni VM4-2018

bottom of page