top of page

Hallitus 2023

Hallituksen jäsenet
anne.jpg
emma.jpg
anne L.jpg
ville.jpg
Copy of maAgeiWA.png
tilda.jpg
Nono.jpg
oona.jpg
jag.jpg
helmi.jpg

Puheenjohtaja
Anne Jääskö

puheenjohtaja(a)suolet.fi

Varapuheenjohtaja
Tilda Lepola

varapuheenjohtaja(a)suolet.fi

Sihteeri
Emma Hatunen

sihteeri(a)suolet.fi

Rahastonhoitaja
Nicola Jousimies
rahastonhoitaja(a)suolet.fi

Hyvinvointivastaava
Anne Lodders

hyvinvointi(a)suolet.fi

Yrityssuhdevastaava
Oona Koivula

yrityssuhteet(a)suolet.fi

Yrityssuhdevastaava
Tia Pelkonen
yrityssuhteet(a)suolet.fi

Manageri
Helmi Halttunen
 

Koulutuspoliittinen vastaava
Ville Tuunainen

edu(a)suolet.fi

Tiedottaja
Frida Granroth
 

Hallituksen tehtävät

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii hallituksen vetäjänä, ja katsoo että sovitut hommat tulee hoidetuksi. Lisäksi hän auttaa tarvittaessa muita hallituksen jäseniä ja toimikuntia. Tehtävässä pääsee tekemään ja kokemaan paljon, sosiaalisuudesta ja organisointikyvystä on tehtävässä paljon hyötyä.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan ja muun hallituksen auttavana kätenä. Hän sijaistaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt. Varapuheenjohtajan roolista on helppo siirtyä puheenjohtajaksi tai toiseen hallitusrooliin, kun tietää jo miten hommat hoidetaan.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on kirjata kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat, lisäksi hänen tehtäviinsä kuulu toimintakertomuksen ja -suunnitelman valmistelu. Sihteerin rooli on helppo ensimmäinen porras hallitustoimintaan, vaikkakin se vaatii välillä nopeita näppejä ja tarkkaa korvaa, jos kokouksessa oikein innostutaan.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtävänä on yhdistyksen raha-asioista huolehtiminen; kirjanpito, laskujen maksaminen, jäsenmaksuista huolehtiminen, kuittien arkistointi sekä laskutus tulevat tutuksi tässä pestissä. Tapahtumien ja ostosten budjetointia pääsee myös tekemään. Tehtävä vaatii tarkkuutta, eikä numeropäästäkään ole haittaa.

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaava pitää huolta suhteistamme eri yhteistyökumppaneihin. Hän organisoi yhdessä yritysten kanssa kandi- sekä infotilaisuuksia Tartossa, hoitaa sponsorisuhteita sekä välittää tietoa suolinkaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä. Yrityssuhdevastaavan roolissa pääsee varmasti näkyviin ja kuuluviin, sosiaalinen ja avoin asenne helpottaa hommaa paljon.

Hyvinvointivastaava

Työnkuvaan kuuluu jäsenistön hyvinvoinnista huolehtiminen eri tavoin, vuosittaisella jäsenkyselyllä kartoitetaan mitä jäsenistö kaipaa ja miten toimintaa voidaan parantaa. Lisäksi hän toimii kuulevana korvana, jos jokin on huonosti tai kaipaa juttuseuraa muuten vaan. Hyvinvointivastaavan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Hyvinvointivastaavaksi sopii henkilö, joka on valmis olemaan absoluuttisen avoin ja avulias, sekä valmis kuuntelemaan muita.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava on vuorovaikutuksessa yliopiston kanssa pääosin koulutuksellisten asioiden puolesta, mutta hoitaa myös muuta kommunikaatiota heidän puoleensa. Lisäksi hän kartoittaa tarvetta ulkopuolisten antamiin ja järjestämiin koulutuksiin ja järjestää näitä tarpeen mukaan yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa. Lisäksi kopo voi kertoa kesäyliopistoista ja muista oman yliopistomme ulkopuolisista koulutusmahdollisuuksista.

bottom of page